பிராணிகளின் இளமை பெயர்கள்


கல்விக்கு மட்டுமே முதலிடம் கொடுத்து இயங்கும் எமது youtube சேனலை                                             subscribe செய்து ஒத்துழைப்பை தரவும்                                                                                                       www.youtube.com/asiriyam


அணில்         -         பிள்ளை , குஞ்சு

எலி                         குஞ்சு , குட்டி

குரங்கு                 குட்டி , பறழ்

சிங்கம்         -         குட்டி , குருளை

கோழி                    குஞ்சு

மீன்                 -         குஞ்சு

யானை                 குட்டி , கன்று , போதகம்

பூனை                  குட்டி , பறழ்

மாடு                       கன்று

ஆடு                      குட்டி

நாய்             -          குட்டி , குருளை

புலி               –          குட்டி

பாம்பு         –          குட்டி

கரடி                      குட்டி

கீரி                        பிள்ளை , குட்டி

மான்         -             குட்டி , கன்று

காகம்       -             குஞ்சு

தவளை    –             குஞ்சு , பேத்தை

கிளி                       குஞ்சு , பிள்ளை

மேல் கூறப்பட்ட விடயங்களை காணொளி (வீடியோ ) வடிவில் காண கீழ்வரும் link சொடுக்கவும் - Click Here

                 எமது youtube சேனலை subscribe செய்து ஒத்துழைப்பை தரவும்                                                                           www.youtube.com/asiriyam

        


Post a Comment

0 Comments